Xưởng May Bình Dương

Tên Dự Án: Xưởng May Bình Dương

Công Năng: Xưởng thiết kế và gia công may

Địa Điểm: Bình Dương

Quy Mô: 6.600m2

Phạm Vi Công Việc: Tư Vấn Thiết Kế Phần Kết Cấu Thép

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *