Xưởng Luyện Nhôm

Tên Dự Án: Xưởng Luyện Nhôm

Địa Điểm: KCN Phú Mỹ 2 – Bà Rịa Vũng Tàu

Quy Mô: 35.000 m2

Phạm Vi Công Việc: BDBCons được chọn là đơn vị Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *