Trung Tâm Đào Tạo và Sát Hạch Lái Xe Nam Tây Nguyên

Tên Dự Án: Trung Tâm Đào Tạo và Sát Hạch Lái Xe Nam Tây Nguyên

Công Năng: Văn Phòng

Địa Điểm: ĐăkNông

Quy Mô: 500 m2

Phạm Vi Công Việc: Thiết Kế – Gia Công – Lắp Dựng phần Kết Cấu Thép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *