Nhà Máy Nakamoto Packs

Tên Dự Án: Nhà Máy Nakamoto Packs

Công Năng: Nhà máy

Địa Điểm: KCN Chân Mây, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy Mô: 9060 m2

Phạm Vi Công Việc: Tư Vấn Thiết Kế phần Kết Cấu Thép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *