Mái Che Villa

Tên Dự Án: Mái che Villa

Công Năng: Mái che

Địa Điểm: Nha Trang

Quy Mô: 50 căn

Phạm Vi Công Việc: Gia công sản xuất – Lắp đặt hoàn thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *