Lucky Star Phú Quốc

Tên Dự Án: Khu Nghỉ Dưỡng Lucky Stair Phú Quốc

Công Năng: Khu nghỉ dưỡng

Địa Điểm: Phú Quốc

Quy Mô: 2.000 m2

Phạm Vi Công Việc:  Lắp Dựng phần Kết Cấu Thép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *