Nhà Xưởng ASAI

Tên Dự Án: Nhà Xưởng ASAI

Công Năng: Nhà Xưởng gia công nội thất

Địa Điểm: Phước Đông,Tây Ninh

Quy Mô: 8.500m2

Phạm Vi Công Việc: Tư vấn thiết kế kết cấu thép và quản lý dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *